23 novembra 2008

Začíname webovať

Vitajte na oficiálnej stránke Bardejovského literárneho klubu. Budete tu nachádzať všetko o jeho fungovaní, o tvorbe jeho členov a tiež o podujatiach, ktoré budeme organizovať, alebo sa na nich ako zástupcovia B.L.K. zúčastníme. A kto vlastne sme? Ľuboslav Adamučšin - poézia, Pali Bartoš - hud. textár, gitara, spev, Eva Ferková - poézia, Iveta Gmitterová - poézia, recitátorka, Peter Grejták - fotograf, Erik Kukla - poézia, Lenka Lenartová - poézia, Katarína Maliková - hud. textárka, Adam Mihalčin - poézia, debut Namiesto modlitby (Prešov 2006), Janko Račko - poézia, Lýdia Sobeková - poézia, Ján Šoltés - gitarista, aforista, Andrea Šoltýsová - recitátorka, externí členovia: Peter Staríček - poézia a Monika Krempaská - poézia. Členom B.L.K sa môže stať každý, kto sa s evidentným záujmom zúčastní klubových stretnutí a tým podporí vývin literatúry momentálne najmladšieho literárneho klubu na Slovensku alebo priloží svoju ruku ku klubovým aktivitám. Člen B.L.K nemusí byť píšuci autor. Môže ním byť aj iný nadšenec bez obmedzenia veku, ktorý prejavuje evidentný záujem o literatúru, príp. sa angažuje aj v iných žánroch ako je hudba, fotografia, recitácia a pod. Členstvo v B.L.K je nezáväzné a bezpríspevkové. Členstvo v B.L.K zaniká pri prejave chronického nezáujmu o B.L.K...ak sa chceš pridať, píš na b.l.k@centrum.sk . Si srdečne vítaný(á).