15 decembra 2008

Lokálna tvorba verejne

Zravím vás priatelia. Je mi potešením, že vám môžem oznámiť radostnú správu. V priebehu januára sa jeden z plánov Bardejovského literárneho klubu stane realitou. Rozhodli sme sa vytvoriť stenu, na ktorej nájdete tvorbu lokálnych autorov. Budeme ju inštalovať a presúvať z výkladu do výkladu rôznych obchodov v Bardejove. Vždy pri každom presune na iné miesto, cca po mesiaci, sa bude meniť aj obsah. Cieľom je dostať literatúru medzi ľudí a to, ako dlho bude tento projekt fungovať, záleží aj na vás. Čítajte a podporte tým lokálnu kultúru. Budeme veľmi radi. S pozdravom butich:o)

02 decembra 2008

Literárny podvečer 28.11.08 v Art Café Gallery

B.L.K. (teda my), sme sa v piatok 28.11. 2008 o 19. hodine stretli v Art Café Gallery (Bj) s milovníkmi literatúry a hudby... s cieľom predstaviť pestrý program zostavený z prierezu našej tvorby. Prekvapila a samozrejme aj povzbudila účasť, cca 40 ľudí. A tak do kresiel kaviarne zasadli títo učinkujúci: Ľuboslav Adamuščin, Lýdia Sobeková, Jan(ko) Račko, Erik Kukla, Pavol Bartoš (teda ja), Ján Šoltés a ako hosť vystúpil Dalimír Stano. Nechýbala ani tradičná moderátorka Andrea Šoltýsová.

Tento večer mal pre nás ešte jednu radostnú skutočnosť. Svetlo sveta uzrela literárna revue Bardejovského literárneho klubu Medúza. Takže odteraz sa s ňou môžete stretnúť v Bardejovskej knižnici a niekoľko výtlačkov necháme aj v kníhkupectve Radosť v Bj. Medúze sa ešte budeme venovať v blízkej budúcnosti tu na webe. A čo sa týka debát, posledná skončila okolo druhej hodiny rannej. S pozdravom butich:o)

foto:

1 Erik, Dalimír, Lýdia, Jan(ko), Ľubo, Pali, Jano, Andrea

2 Erik, Dali, Lýdia

3 Lýdia a ???:-)

23 novembra 2008

Začíname webovať

Vitajte na oficiálnej stránke Bardejovského literárneho klubu. Budete tu nachádzať všetko o jeho fungovaní, o tvorbe jeho členov a tiež o podujatiach, ktoré budeme organizovať, alebo sa na nich ako zástupcovia B.L.K. zúčastníme. A kto vlastne sme? Ľuboslav Adamučšin - poézia, Pali Bartoš - hud. textár, gitara, spev, Eva Ferková - poézia, Iveta Gmitterová - poézia, recitátorka, Peter Grejták - fotograf, Erik Kukla - poézia, Lenka Lenartová - poézia, Katarína Maliková - hud. textárka, Adam Mihalčin - poézia, debut Namiesto modlitby (Prešov 2006), Janko Račko - poézia, Lýdia Sobeková - poézia, Ján Šoltés - gitarista, aforista, Andrea Šoltýsová - recitátorka, externí členovia: Peter Staríček - poézia a Monika Krempaská - poézia. Členom B.L.K sa môže stať každý, kto sa s evidentným záujmom zúčastní klubových stretnutí a tým podporí vývin literatúry momentálne najmladšieho literárneho klubu na Slovensku alebo priloží svoju ruku ku klubovým aktivitám. Člen B.L.K nemusí byť píšuci autor. Môže ním byť aj iný nadšenec bez obmedzenia veku, ktorý prejavuje evidentný záujem o literatúru, príp. sa angažuje aj v iných žánroch ako je hudba, fotografia, recitácia a pod. Členstvo v B.L.K je nezáväzné a bezpríspevkové. Členstvo v B.L.K zaniká pri prejave chronického nezáujmu o B.L.K...ak sa chceš pridať, píš na b.l.k@centrum.sk . Si srdečne vítaný(á).